Ľubietovský banícky deň 2012

Dňa 14. júla 2012 sa v obci Ľubietová konala akcia pod názvom „Ľubietovský banícky deň“, ktorým sa pripomína banícka tradícia tohto mesta, ktoré bolo v minulosti členom spolku slobodných banských miest na strednom Slovensku. Toto podujatie sa konalo prvý krát. Slovenský mineralogický spolok sa akcie zúčastnil na požiadanie baníckeho spolku Libetha a zástupcov obce, kde po dohode inštaloval v areáli podujatia stánok s prezentáciou baníckej minulosti mesta. Prezentácia obsahovala ukážky minerálov, fotografií minerálov a banských lokalít Ľubietovej a článkom o dejinách medeného baníctva regiónu. Akcia mala veľký ohlas. Členovia Slovenského mineralogického spolku počas podujatia rozprávali a vysvetľovali záujemcom o neživú prírodu a históriu baníctva v Ľubietovej, aké minerály sa nachádzajú v tomto banskom revíri, na akých lokalitách sa ťažili medené a železné rudy, ktoré minerály boli prvý krát opísané v Ľubietovej, aký význam mala ťažba medených a železných rúd pre tento región a odpovedali na mnohé iné otázky. Pre malých aj veľkých záujemcov mali pripravené malé prekvapenie vo forme vzoriek dvoch minerálov, a to pseudomalachitu a drevného opálu, ktoré si mohli návštevníci zobrať ako suvenír so sebou.