Obsah:
 
Ľubietová
 
Povrazník
 
Poniky - Farbište
 
Špania Dolina
 
Staré Hory - Richtárová
 
Podrečany
 
Vígľašská Huta - Kalinka
 
Šiatorská Bukovinka
 
© SMS