Zápisy z Valných zhromaždení spolku:

Dátum Valného zhromaždenia

 

16.08.2010
07.01.2011
15.01.2012