DARUJTE 2%

SLOVENSKÝ MINERALOGICKÝ SPOLOK o. z. využíva tento rok znovu možnosť prijať 2% dane z príjmu. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov môžete práve Vy ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá Vami zaplatených daní. Je len na Vašom rozhodnutí, či ich necháte štátu, alebo nimi podporíte naše združenie. Občianske združenie vzniklo v roku 2010. Jeho činnosť je zameraná na mineralógiu a baníctvo a s nimi úzko súvisiace vedy – geológiu, petrografiu a históriu. V tomto roku rozbiehame viaceré projekty v oblasti Banskej Štiavnice. Okrem toho rozvíjame spoluprácu aj s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy. Tak isto sa snažíme svojou činnosťou prispievať ku kultúrnemu a hospodárskemu dedičstvu Slovenskej republiky v oblasti mineralógie a histórie baníctva. Sme organizátori jednej z najväčších mineralogických výstav na Slovensku. Staňte sa aj Vy jedným z tých, ktorým na svete neživej prírody, jej krásach a histórii záleží, venujte dve percentá z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.
ĎAKUJEME

Pre vyplnenie tlačiva použite nasledovné údaje:
Názov:  SLOVENSKÝ MINERALOGICKÝ SPOLOK o.z.      Sídlo:  Viestova 6623/26, 974 01 Banská Bystrica      Právna forma:  Občianske združenie      IČO:  42190568
alebo použite nasledovný odkaz na vytlačenie formulára:  

formulár pre darovanie 2% dane  .

 

Občianske združenie Slovenský mineralogický spolok (ďalej v texte SMS) bol založený v roku 2010 piatimi aktívnymi nadšencami mineralógie, neživej prírody a krás Slovenska. Myšlienka vznikla počas jednej z ciest za minerálmi na východnom Slovensku niekedy na jar roku 2010. A keďže to nebol špatný nápad, od myšlienky k realizácii bol už len krok. Po splnení všetkých zákonných úkonov bol oficiálne dňa 11. 6. 2010 SMS zaregistrovaný.

Zameranie združenia je zakotvené v stanovách SMS. Cieľom spolku je:

  *spájať občanov so spoločným záujmom

  *budovať, udržiavať a prezentovať hodnoty, a to či už historické, duševné alebo kultúrne vo forme prístupnej verejnosti.

Zakladajúcimi členmi SMS sú: Jozef Sakmar, Michal Krupa, Miloslav Mago, Peter Sečkár a Tomáš Bancík.