Podrečany

Podrečany - chotár obce leží v juhozápadnej časti Slovenského rudohoria, na rozhraní Cinobanského predhoria a Lučenskej kotliny. Severozápadnú časť chotára budujú horniny kohútskej zóny veporika (migmatity, svory, amfibolity a i.). V juhovýchodnej časti vystupuje neogén, a to íly, piesky a štrky poltárskej formácie s ostrovčekmi bazanitov a bazaltov finálneho vulkanizmu. Na J od obce vystupuje malý ostrovček gemeridného karbónu vo fácii tmavých bridlíc s polohami karbonátov.

 

Magnezitová mineralizácia - v na J od obce v oblasti kóty Hŕbok a Psota sa nachádza väčšie magnezitové ložisko, ktoré malo v oxidačnej zóne vyvinuté reziduálne druhotné ložisko železitých okrov. Ložisko magnezitu bolo objavené r. 1952 pri prieskume starých banských prác na železo. Ťažba sa začala r. 1956, rozsiahlym povrchovým lomom, neskôr sa prešlo na podzemnú ťažbu.

    Primárne minerály - ankerit, dolomit, grafit, chalkopyrit, chlority, kalcit, kremeň, magnezit, mastenec, muskovit, pyrit, tetraedrit.

    Sekundárne minerály - anhydrit, aragonit, azurit, bassanit, dolomit, epsomit, hexahydrit, limonit, malachit, palygorskit, sadrovec.

    Možnosti zberu - Lokalita je v súčasnej dobe už z veľkej časti zaplavená. Stúpajúca voda podmáča plošiny a svahy, na ktorých sa v nedávnej minulosti dali nájsť vzorky aragonitu, kde preto hrozia zosuvy a prepady stropov do starých dobývok. Upozorňujeme, že pohyb po lokalite je z týchto dôvodov veľmi nebezpečný.

 

Jedna z mnohých krásnych mineralogických lokalít na Slovensku Nádherná farba vody láka vykúpať sa
Čerstvý nález aragonitu pripravený na prevoz - 25 x 20 x 20 cm  Aragonit, čerstvý nález - niekedy okolo roku 2006
V roku 2004 bola voda ešte takto nízko A takto vyzerala hladina vody v roku 2009
No takto to vyzeralo v apríli 2011 Naozaj pekná vzorka aragonitu - 10 x 7 x 6 cm, kryštály do 4 cm (august 2008)
Jesenný opar nad zatápajúcim sa ložiskom Tak tu, teraz asi 10m pod hladinou, sme v auguste 2008 našli veľmi pekný aragonit