Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - chotár obce leží v Cerovej vrchovine, na hranici s Maďarskou republikou. Jeho územie je budované neogénnymi sedimentmi s polohami tufov a tufitov, z ktorých vystupujú trosky lávových prúdov andezitov a bazaltov.

 

Minerály v dutinách neovulkanitov - v V dutinách andezitov a bazaltov sa vyskytuje veľmi pestrá paragenéza zeolitov a karbonátov. Minerály vyskytujúce sa v lome - lokalita Šiatoroš: apofylit, aragonit, dolomit, epistilbit, ferokaersutit, heulandit, chabazit, kalcit, ß-kremeň, laumontit, magnezit, phillipsit, pyrit, skolecit, stilbit.

Možnosti zberu - V lome na vrch Šiator je možné nájsť zeolity epistilbit, laumontit, heulandit, skolecit, chabazit, apofylit.

 

Lom s výskytom zeolitovej mineralizácie

 

Pohľad z vrchnej etáže lomu
Skolecit - priestorová vzorka, výrez 4 x 3 cm  Chabazit, nie tak častý minerál na tomto nálezisku

 

Pracovná činnosť v lome sa znova zastavila v roku 2009 Materiál obsahujúci zeolity pred spracovaním

časť nálezov ..... zeolity Zadná časť lomu